SkalsCup.DK ©  

Regler:

SPILLERE:

  • 6 spillere pr. hold, - dog undtaget U6 – U7, der spiller Jyske 3-bold efter gældende JBU regler.

DOMMERE:

  • Alle kampene dømmes af vore egne dommere. Dog undtaget U6 – U7, hvor det førstnævnte hold stiller med baneleder.

SPILLEREGLER:

U 6 – U 12:

  • Der tælles ikke resultater og der findes således ingen vindere, - MEN der er PRÆMIER til alle spillere (se også under ”Præmier)

Øvrige rækker:

Vi følger DBU's generelle spilleregler

Holdenes indbyrdes placering i evt. finalerunder afgøres efter de regler, som er gældende for de indledende puljer.

Såfremt stillingen ved spilletidens ophør i semifinale- og finalekampe er uafgjort, fortsættes der uden ophold, indtil et af holdene har scoret.

Udviste spillere kan ikke genindtræde i spillet i tilfælde af forlænget spilletid.

Der spilles efter de af DFU/ JBU vedtagne regler med følgende tilføjelser:

1. Hvert hold består af 4 spillere + evt. 2 udskiftningsspillere (Se også under ”Præmier”).
   
2.
Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op. I semifinale- og finalekampe foretages der lodtrækning.

3. Udskiftning skal foregå ved midterlinien modsat dommerbordet.

4. U6 – U8 spiller efter JBU Jyske 3 Bold indefodboldregler

 

SPILLETID m.m.:

  • Samtlige kampe er af 8 min. varighed, dog undtaget U6 – U7, der spiller 7 min.

  • Afhængig af deltagerantal i de enkelte rækker, kan spilletiden ændres!

  • Deltagergebyret betales på stævnekontoret, og SKAL være betalt inden holdet spiller sin anden kamp.

  • Tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af turneringsledelsen.

  • Evt. protest skal afleveres skriftligt, og der skal deponeres kr. 200,-, for at protesten kan behandles.

  • Gebyret tilbagebetales kun, såfremt protesten tages til følge.

Online tilmelding til Skals Cup

 

Klik her

 


 

Sidste frist for tilmelding: søndag den 4. november 2018 kl 18:00

 

Sponsorer:

 

Del denne side med andre

 LINKS

Skals FF »
Officiel hjemmeside for Skals Fodboldforening Valkyrien. Læs mere her